Aktuella kurser för forskarstuderande

Spara favorit 13 nov november 2018

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Du hittar även erbjudanden från andra aktörer.

Genväg till kurser för 

HUV   |    NMT   |   Övriga


Kurser , fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Informationen uppdateras löpande.
More information concerning each course will be published as soon as it becomes available.

 

Våren 2019

What is fair in work and Health 7,5 ECTS
Course syllabus.Lyssna Invitation and scheduleLyssna.
Course start 21 January 2019.

Theory of social and cultural sciences (Vetenskapsteori) 7,5 hp
Course syllabusLyssna. Course start 17 January 2019 13.15-16.00 on Campus Sundsvall. On this occasion the dates for the following four mandatory seminars will decided.
Course responsible Roland Anrup.

Advances in Tourism management 7,5 hp
Course syllabusLyssna. Invitation and Schedule.Lyssna
Course start april 2019
Apply no later than 15th of March to Matthias Fuchs.

Kvalitativ metod 7,5 hp
KursplanLyssna. Kursschema.Lyssna 
Kursansvarig Åsa Audulv

Critical discourse analysis and political discourse theory 7,5 hp
CourseplanLyssna. Course scheduleLyssna. Lectures 7th-8th May, End of September.
Please apply no later than April 20th to Katarina Giritli Nygren.

Hösten 2019

PhD Course in Tourism & Human Geography: A critical perspective 7,5 hp
Course syllabus.Lyssna
Preliminary schedule: September 9th - 12th, November 11th to 14th.
Course responsible: professor Dimitri Ioannides.

Impact and Utilisation of Research 4,5 credits
Course information.Lyssna
Schedule: September 10th-12th, October 22nd -24th, November 21st
Application to fyrklovern@doktorand.kau.se no later than 11th May.

Advanced Quantitative Methods II
Course planLyssna. Course ScheduleLyssna. Lectures 16th - 20th September on campus Östersund.
Course responsible: professor Matthias Fuchs. Applications to Maria Evans no later than August16.

Ethics in Social Science 7,5 hp
Course planLyssna. Course ScheduleLyssna. The course runs from 9th of September to 28 of November.
Course responsible: Minna Lundgren. Applications to Maria Evans no later than August 16.

Kvantitativ metod 7,5 hp

Fördjupningskurs i kvalitativ metod 7,5 hp

Kurser , fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Obligatoriska kurser.  länk

 

Kurser vid andra lärosäten  

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University:
Kursplaner och schema för kurserna ligger ute på nätet för:
Introduktion till forskarutbildning, 4,5 hp
Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp
Sustainable communication, 7,5 hp
Anmälan görs digitalt .
Ansökan ska vara inne senast den 26 april.


Linnéuniversitet
erbjuder en doktorandkurs med titel ”Kvalitativ analys av lärsituationer i matematik”. Kursen siktar mot dig, som går på forskautbildning eller på avancerad nivå och vill läsa och fördjupa dina kunskaper om hur och varför olika teoretiska perspektiv som används inom matematikämnets didaktik har växt fram och vad som skiljer och förenar dessa perspektiv.  Det har anknytning till matematikdidaktiskt innehåll samt hur didaktiska perspektiv kan användas för att identifiera, problematisera och analysera klassrumsprocesser med fokus på undervisningens didaktik. KursplanLyssna.
Kursen ges i Kalmar och datumen för möten är:
4 september
22 och 23 oktober
17, 18 december. Vid frågor kan du kontakta Constanta Olteanu